Leerboek medische ethiek.pdf

Leerboek medische ethiek PDF

Stamcelonderzoek, nanotechnologie, robotchirurgie en transplantatiegeneeskunde bieden nieuwe mogelijkheden in de gezondheidszorg, maar roepen ook de vraag op hoe technologische vernieuwingen op een moreel verantwoorde wijze zijn toe te passen. Daarnaast is maatschappelijk debat nodig over ethische kwesties als palliatieve sedatie, financiering van de zorg en patiëntveiligheid.Deze vierde, herziene uitgave van Leerboek medische ethiek is een uitstekende inleiding in de medische ethiek en de bio-ethiek. Het presenteert een overzicht van de actuele ethische discussies binnen de gezondheidszorg. Naast een analyse van relevante perspectieven biedt het een normatief kader waarmee de lezer zich een afgewogen en beargumenteerd oordeel kan vormen over ethische vraagstukken. De talrijke voorbeelden en uitgebreide casuïstiek geven bovendien een goed inzicht in de praktijk en maken de stof overzichtelijk.Leerboek medische ethiek is bedoeld voor studenten geneeskunde, maar is ook goed bruikbaar voor specialisten (en specialisten in opleiding), huisartsen en andere beroepsbeoefenaren in de zorg.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 4.83 MB
ISBN 9789031399192
AUTOR H.A.M.J. ten Have, R.H.J. ter Meulen, E. van Leeuwen
DATEINAME Leerboek medische ethiek.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 06/06/2020

Leerboek medische ethiek. Have H ten, Meulen R ter. Leerboek medische ethiek. Have h ten, meulen r ter, leeuwen e van 4e herziene druk / 2013, isbn 978-90-313-9919-2 nieuwstaat (nieu Leerboek ethiek in de gezondheidszorg - … Dit boek, de compleet vernieuwde opvolger van het Leerboek medische ethiek, is een uitstekende inleiding in de ethiek van de zorg en de bio-ethiek. Het presenteert een overzicht van de actuele ethische discussies binnen de gezondheidszorg. Naast een analyse van relevante perspectieven biedt het een normatief kader waarmee de lezer zich een