Jobs En Sociale Zekerheid. Alternatieve Financiering Werknemers - Prive-Sektor.pdf

Jobs En Sociale Zekerheid. Alternatieve Financiering Werknemers - Prive-Sektor PDF

Het voorstel dat door Professor Blanpain gelanceerd werd om de patronale sociale zekerheidsbijdragen op de lonen te vervangen door een verhoging van de BTW heeft heel wat reacties uitgelokt en het probleem van de te hoge arbeidskosten in ons land centraal gesteld. Het voorstel beoogt de patronale bijdragen (35 % van de loonkost) af te schaffen en in plaats daarvan zowat 600 miljard BEF te financieren door een verhoging van de BTW, gespreid over een periode van vijf jaar. Het voorstel zou eveneens op Europees vlak dienen aangekaart te worden in het kader van een Europees sociaal convergentiebeleid (1996). Blanpain stelt dat zijn voorstel tot gevolg heeft dat arbeid goedkoper wordt en dus gaat bijdragen tot meer werkgelegenheid en tot minder delocalisaties. Zo wordt de uitvoer bevorderd en is er minder reden tot zwartwerk. Het voorstel zou ook de sociale dumping, binnen en buiten de Europese Unie en vooral vanuit lage loonlanden tegengaan en houdt een vereenvoudiging van de sociale zekerheid in. Bij dit voorstel worden terecht vele vragen gesteld. Op 28 april 1995 kwamen deze vragen aan bod ter gelegenheid van een studiedag in samenwerking met o.m. de Professoren Mark Eyskens en Theo Peeters alsmede Poul Vorre (Denemarken) waarbij o.m. de economische implicaties van een en ander werden geevalueerd. Het boek bevat eveneens een studie van Prof. Paul de Grauwe, alsmede talrijke bijdragen.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 8.79 MB
ISBN 9789068317466
AUTOR R. Blanpain, Roger Blanpain
DATEINAME Jobs En Sociale Zekerheid. Alternatieve Financiering Werknemers - Prive-Sektor.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 09/02/2020

Het Strategisch Comité wil de economie en het sociale model in België ... zullen ervoor zorgen dat werknemers makkelijker nieuwe jobs zullen kunnen ... combinatie is een enorme negatieve schok voor ons stelsel van sociale zekerheid. ... door de privé-sector heeft immers betrekking op de financiering van publieke ... Eind 1992, begin 1993 werd tussen de sociale partners en de Vlaamse Overheid ... 36 000 werknemers' die 'in moeilijke financiële papieren' zit en daarenboven weggleed ... De overheidssubsidies voor deze jobs in de private sector is daarmee ... in het kader van een alternatieve financiering van de sociale zekerheid? Bernard ter Haar (DG Sociale Zekerheid en Integratie, ministerie van SZW) ... Ten tweede zal het aanbod van lager opgeleide werknemers wel afnemen, maar ... Voor de overige stoffen moet de werkgever zelf private gezondheidskundige ... loonkostensubsidies, werk met behoud van uitkering, beschut werk en job carving.